Jaarverslag 2017 Havenbedrijf Rotterdam

De haven en het Havenbedrijf hebben volgens CEO Allard Castelein een goed jaar achter de rug. Het goede financiële resultaat stelt het Havenbedrijf in staat het ambitieuze investeringsprogramma uit te voeren dat erop is gericht de Rotterdamse haven ook in de toekomst zijn toppositie kan laten behouden als Europa’s grootste haven- en industrieel complex. Het jaarverslag van 2017 van het Havenbedrijf Rotterdam is op 13 maart verschenen. 

“De huidige tijd kenmerkt zich door steeds snellere veranderingen op vele gebieden. Alleen door hier vol op in te spelen kan de haven van Rotterdam zijn rol blijven vervullen als belangrijke motor van de Nederlandse economie; op het gebied van economische en maatschappelijke waardecreatie voor de regionale en nationale overheden, als bron van werkgelegenheid èn als speler in de algemene trend naar een nieuw, duurzamer energiesysteem”, aldus Castelein.

In februari al meldde het Havenbedrijf een bijzonder sterke groei van de containeroverslag met 12,3% (tonnen) als de belangrijkste motor achter de groei van de haven in 2017. De totale goederenoverslag groeide met 1,3%. Het totale tonnage steeg van 461 miljoen naar 467 miljoen.

Veiligheid en een efficiënt verloop van de processen in de haven zijn topprioriteiten van het Havenbedrijf Rotterdam. In 2017 hebben zich geen grote nautische incidenten voorgedaan en het aantal kleine incidenten daalde bij een gestegen aantal scheepsbewegingen.

“Het Havenbedrijf heeft de ambitie om de haven te ontwikkelen tot dé plaats waar de energietransitie gestalte krijgt en volgt daarbij een én-én strategie: de bestaande op fossiel gebaseerde industrie faciliteren bij het reduceren van de CO2-footprint en tegelijkertijd sterk inzetten op de ontwikkeling van duurzame, circulaire en bio-based industrieën en hernieuwbare energie”, aldus Castelein. ”Dat doen we door concrete activiteiten te ontwikkelen in nauwe samenwerking met bedrijven en overheden. Zo werken wij onder andere aan trajecten op het gebied van afvangen en opslaan van CO2, het omzetten van afval in (groene) methanol, het benutten van restwarmte voor woningen, kassen en bedrijven als vervanging van aardgas en het faciliteren van offshore wind.”

In een wereld van oprukkende digitalisering zet het Havenbedrijf in op digitale diensten om de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam verder te versterken. De focus ligt op optimalisering van logistieke processen in de haven en van logistieke ketens die via Rotterdam lopen. Doel hiervan is bedrijven te faciliteren, processen efficiënter te maken en daardoor de concurrentiepositie van Rotterdam te versterken. Alleen door te blijven investeren in onze infrastructuur, behouden we de nummer 1 positie op de port infrastructure quality ranglijst van het World Economic Forum, die we al 6 jaar innemen.