Jaarverslag Havenbedrijf Rotterdam 2019. Foto Eric Bakker

Jaarverslag 2019 Havenbedrijf Rotterdam

Met een totale overslag van 469,4 miljoen ton is Rotterdam opnieuw veruit de grootste haven van Europa. In 2019 investeerden zij 338,3 miljoen euro in onder meer klantinfrastructuur en het beter bereikbaar, veiliger, efficiënter en duurzamer maken van de haven.

Jaarverslag Havenbedrijf Rotterdam 2019. Foto Eric Bakker

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam in een toelichting op het jaarverslag 2019 dat vandaag online is verschenen: “Het haven- en industriecomplex in Rotterdam heeft een sterke positie. De groeimarkten zoals containers en distributie ontwikkelen zich positief en de nieuwe markten zoals LNG en biobrandstoffen groeien. Ook in financieel opzicht gaat het goed. Tegelijkertijd zien we ontwikkelingen in de wereld, op nationaal niveau en binnen de haven, die ervoor zorgen dat het op termijn geen vanzelfsprekendheid is om succesvol te blijven. Met onze strategie spelen we daar actief op in en sturen we op impact. In de veranderende wereld treden wij onder andere op als regisseur in het haven- en industriecomplex. We komen niet alleen met initiatieven, we voeren ze veelal samen met klanten en partners ook uit. Als onafhankelijke partij nemen wij graag onze verantwoordelijkheid om deze processen aan te jagen, externe deskundigheid te betrekken en sterke coalities te smeden. De bestaande intensieve samenwerking tussen bedrijven, organisaties, onderwijsinstellingen en overheid maken Rotterdam tot een ideale plaats voor innovaties op gebieden als de energietransitie en digitalisering. Daarvoor zijn we dankbaar en het versterkt ons vertrouwen in een duurzame toekomst voor het Rotterdamse haven- en industriecomplex.”

Algemene directie Havenbedrijf Rotterdam: Ronald Paul, Allard Castelein en Vivienne de Leeuw. Foto Havenbedrijf.