Universal Quick Connector Foto, Huisman

Jan De Nul en Huisman ontwikkelen heavy-lift installatie

Jan De Nul en Huisman hebben samen de heavy-lift installaties aan boord van de nieuwe offshore installatieschepen Les Alizés en Voltaire van Jan De Nul ontwikkeld. Het gaat om de Universal Quick Connector (UQC). Dit is een slimme, modulaire en robuuste klem die in het hijsblok van de kraan is gemonteerd. Objecten kunnen via een directe verbinding, zonder tussenkomst van personeel en zonder gebruik te maken van hijstuigage, gehesen worden.

Universal Quick Connector Foto, Huisman
Universal Quick Connector Foto, Huisman
Universal Quick Connector Foto, Huisman

Voor deze kranen, beide de grootste in hun klasse heeft Huisman de UQC ontwikkeld op basis van operationele en technische kennis van Jan De Nul. Het resultaat is een baanbrekende innovatie die voor een enorme ‘step change’ zorgt in het veiliger uitvoeren van offshore hijsactiviteiten.

Hijsen zonder tuigage verbetert de veiligheid en werkbaarheid

De Universal Quick Connector koppelt en ontkoppelt lasten en gereedschappen rechtstreeks met het hijsblok van de kraan. Dit gebeurt zonder tuigage, volledig handsfree en automatisch. Deze geautomatiseerde werkwijze zorgt ervoor dat de veiligheid van het personeel niet in het gedrang komt. De complexe taak van aanhaken en loshaken, wat meestal handmatig gebeurd, kan worden voorbereid buiten het kritische pad van de hijsoperatie.

In het algemeen verbetert de UQC ook de werkbaarheid. Omdat hijstuigage niet langer nodig is, kan de kraan enerzijds beschikbare hijshoogten optimaliseren en anderzijds ook onderwaterwerkzaamheden uitvoeren, waar dat met traditionele apparatuur moeilijker is, doordat hijstuigage nodig blijft.

Bij de bestelling van beide schepen in 2019 kende Jan De Nul Group het contract voor de engineering, bouw en levering van twee innovatieve kranen toe aan Huisman.