KAbellegger Isaac Newton van Jan De Nul

Jan De Nul en LS Cable verbinden offshore windparken met netwerk

TenneT heeft het consortium Jan De Nul Group en LS Cable & System de contracten toegekend voor de levering en installatie van hoogspanningskabels die de Nederlandse offshore windparken Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West Alpha met het elektriciteitsnet aan land zullen verbinden.

Kabellegger Isaac Newton van Jan De Nul

Jan De Nul Group gaat de kabels transporteren, installeren en beschermen. LS Cable & System is verantwoordelijk voor het design en de productie van de kabels. De offshore installatiewerken gaan in 2022-23 plaatsvinden.

Zowel Hollandse Kust Noord als Hollandse Kust West Alpha zullen elk verbonden worden door middel van twee hoogspanningskabels van 220 kV. In totaal zullen dus vier kabels met een totale lengte van 210 km aansluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet ter hoogte van Beverwijk, net ten noorden van de haven van IJmuiden. Eens operationeel zullen deze windparken tot wel 1.400 MW produceren, genoeg om één miljoen huishoudens voor een heel jaar van groene elektriciteit te voorzien.

Dick Lagerweij Project Director HKN/HKWa TenneT Offshore: “TenneT startte in de zomer van 2018 met de voorbereidingen van de projectdocumenten voor deze offshore kabelinstallatie. Vijf bieders waren gekwalificeerd om een voorstel in te dienen. Begin 2020 concludeerden we dat dit consortium het beste geplaatst is om dit contract uit te voeren. Ons streefdoel is om in 2023 het project op te leveren. De offshore kabelinstallatie, inclusief de aansluitingswerken op het strand en ter hoogte van de platforms, is een essentieel onderdeel van het project. We kijken uit naar een positieve samenwerking.”