CIV Isaac Newton, Jan De Nul Group

Jan De Nul haalt grensverleggend elektrificatieproject in Abu Dhabi binnen

Ongeveer 1.000 kilometer aan onderzeese HVDC-kabels

CIV Isaac Newton, Jan De Nul Group

Het joint venture van Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Electricité de France (EDF) en Kyushu Electric Power Japan heeft een contract voor de installatie van HVDC-kabels en omvormers voor het ADNOC-TAQA Lightning Project toegekend aan een consortium bestaande uit Jan De Nul Group en Samsung C&T. Jan De Nul zal instaan voor het ontwerp, de installatie, het ingraven en de bescherming van twee kabelclusters van in totaal bijna 1.000 km. Die zullen de eilanden Al Ghallan en Das in de Arabische Golf verbinden met de onshore omvormerstations in Al Mirfa en Shuweihat in Abu Dhabi (VAE).

CIV Isaac Newton, Jan De Nul Group
CIV Isaac Newton, Jan De Nul Group.

De twee kabeltracés maken deel uit van het grotere onderzeese transmissienetwerk (Lightning Project) van Abu Dhabi’s National Oil Company (ADNOC) en Abu Dhabi’s National Energy Company (TAQA), en zullen het elektriciteitsnet van Abu Dhabi op het vasteland verbinden met alle offshore productiefaciliteiten van ADNOC.

Het pakket dat aan Jan De Nul en Samsung werd toegekend, is momenteel het eerste onderzeese HVDC-kabelinstallatieproject van zijn soort in het Midden-Oosten en de MENA-regio. De contractwaarde voor het consortium bedraagt 3 miljard USD, waarvan 725 miljoen USD bestemd is voor de werken die Jan De Nul zal uit voeren.

De eerste kabelcluster, die het eiland Das met het vasteland verbindt, bestaat uit drie onderzeese 400 kV-kabels van elk 135 km. Voor de tweede cluster, die het eiland Al Ghallan met het vasteland verbindt, zijn vier onderzeese 320 kV-kabels van elk 125 km nodig. De inbedrijfstelling is voorzien voor 2025.

Jan De Nul heeft al talrijke onderzeese kabelinstallatieprojecten uitgevoerd in, onder andere, België, Nederland, Duitsland, Griekenland, Taiwan, de Verenigde Staten en Mexico.