Jongeren zoeken bedrijven met toekomstperspectief

In december 2015 spraken 195 landen in Parijs met elkaar af om opwarming van de aarde tegen te gaan. Het verminderen van de uitstoot van CO2, bijvoorbeeld door minder gebruik te maken van fossiele energiebronnen zoals kolen, olie en gas, speelt daarin een belangrijke rol. Ook in de maritieme en offshore-industrie denken bedrijven volop na over het verlagen van de CO2-uitstoot van hun operaties en over de omschakeling naar een CO2-arm energiesysteem. Jan Versteegh, moderator tijdens het Maritime & Offshore Career Event, ging in gesprek met studenten, young professionals en professionals over de omschakelingen in hun bedrijf en bedrijfstak en wat deze ontwikkelingen nu en in de toekomst betekenen voor hun loopbaan.

Energietransitie is het woord van de afgelopen tijd en om klimaatverandering tegen te gaan zijn belangrijke omschakelingen noodzakelijk in de maritieme en offshore energiesectoren. Zo vertelt Vincent Doedee, Sustainability Advisor bij Heerema Marine Contractors dat het bedrijf zich bewust is van waar zij staat in de markt, maar ook hard werkt aan het vinden van een passende, duurzame oplossing: “Heerema vaart veelal met grote schepen en heeft daarom ook een aanzienlijke footprint. Dit is absoluut iets wat wij willen verminderen. Zo zijn wij in Rotterdam, alsook andere havens, met diverse partijen in gesprek om in de haven van Rotterdam walstroom te realiseren. Het is namelijk zo dat de nieuwe milieuzones in Rotterdam een besparing oplevert van 17.000 auto’s – dit is vergelijkbaar met 1 van onze schepen een dag aan walstroom. Kun je nagaan, door walstroom te realiseren vermijden wij ontzettend veel uitstoot.”

Zekerheid voorop
Duurzaamheid is voor bedrijven niet alleen noodzakelijk als je het hebt over klimaatverandering. Voor het blijven aantrekken van, voornamelijk, jonge werknemers zal een bedrijf zich ook moeten aanpassen. Amanda Mackintosh, werkzaam als manager business development & marketing bij Bayards en Board Member van Young IRO, geeft aan dat zij tijdens haar loopbaan al een verschuiving heeft gezien in de mentaliteit van jongeren die nadenken over hun toekomst. “Studenten kiezen voor zekerheid en een bedrijf wat niet investeert in duurzaam biedt een jonge werknemer geen toekomst. Zo bewust is de nieuwe generatie bezig”

Om hier een voorbeeld van te geven vertelt Senja Boom, student Sustainable Energy Technology aan de Technische Universiteit Delft dat zij al vroeg wist dat zij wereldverbeteraar wilde worden. “Ik wil duurzame technologie ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld kunstmatige fotosynthese waarbij zonlicht kan worden omgezet naar brandstof. Dat is bij uitstek iets wat ik technisch wil kunnen realiseren.

Young IRO, de jongere tak van brancheorganisatie IRO biedt een platform voorkennisdeling en inspiratie over dit soort innovaties voor jonge mensen binnen de olie- en gassectoren. Tegelijkertijd zijn deze jonge professionals zich bewust van het belang van kennisdeling tussen verschillende industrieën en is er ook samenwerking met het internationale Youngship dat zich richt op de toekomstige maritieme generatie.

Een toekomst zonder poespas
Waar gaan wij dan heen in de toekomst? Als het aan deze groep jongeren ligt gaan we, naast een duurzame toekomst, ook naar een vooral autonome toekomst. Vincent gelooft erin dat schepen in de nabije toekomst autonoom zullen varen en Lisa’s bedrijf Marflex werkt momenteel aan de ontwikkeling van crewless cargo handling tot slot ambieert Bayards, een aluminium constructiebedrijf, autonome helikopters die in de toekomst goederen en personeel zullen vervoeren.

Voldoende ideeën en innovaties voor een mooie toekomst voor de maritieme en offshore energiesectoren. Wil jij meer weten over een carrière in deze sectoren? Lees de Career Update!

Bekijk de ‘ON-AIR Talkshow: Young, Energiek en in Transitie’ tijdens het Maritime & Offshore Career Event op 28 maart 2018.

ON-AIR Talkshow: Young, energiek en in transitie from Navingo BV on Vimeo.