Jorritsma en Dijkstra stappen uit, HB Schuttevaer door met BLN

binnenvaart- J. de Witte

Foto: J. de Witte

Voorzitter Annemarie Jorritsma en vice-voorzitter Ype Dijkstra hebben maandag 10 maart hun lidmaatschap van het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer met onmiddellijke ingang neergelegd. In een persverklaring hekelen zij de ‘ondemocratische’ lijn die werd gekozen tijdens een recent overleg van afdelingsvoorzitters. Hun geloof in de vorming van BLN als een sterke, branchebrede binnenvaartvertegenwoording is weg. De overgebleven hoofdbestuursleden zetten versterkt in op de dialoog omtrent toetreding tot BLN.

‘Het hoofdbestuur respecteert hun beslissing’, aldus een mededeling op de website van Koninklijke Schuttevaer. ‘Annemarie Jorritsma en Ype Dijkstra geven een eigen verklaring af voor hun aftreden. Het huidige hoofdbestuur zal er alles aan doen om de harmonie binnen Schuttevaer terug te brengen. Het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer heeft daar alle vertrouwen in en wordt daarin ondersteund door een delegatie uit het onlangs gehouden informele voorzittersoverleg. Het hoofdbestuur zal op korte termijn een formeel voorzittersoverleg bij elkaar roepen, om versterkt de dialoog omtrent de toetreding tot BLN aan te gaan.’

Meer… Schuttevaer