Kabelcontract voor Van Oord-Hellenic Cables Hollandse kust zuid

TenneT heeft het consortium Van Oord–Hellenic Cables de opdracht gegund voor de levering en installatie van de zee- en landkabels voor het project Hollandse kust (zuid) Alpha. Met deze 700 MW netaansluiting wordt het mogelijk om de windenergie van zee naar de stroomgebruiker in het land te krijgen.

Kabellegger ‘Nexus’ aan het werk. Foto: Van Oord.

In het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) worden twee windparken ruim 22 kilometer uit de kust gebouwd met een gezamenlijk vermogen van 700 MW. Opdrachtgever TenneT is door de Nederlandse overheid officieel aangewezen als netbeheerder op zee.

Aanleg en aansluiting
De opdracht voor het consortium Van Oord–Hellenic Cables bestaat uit onder meer het ontwerp, de fabricage van 220 kV kabels, de aanleg van de kabels en de aansluiting op het hoogspanningsnetstation Maasvlakte. Vanaf het offshore substation Alpha wordt zo een verbinding gemaakt over 42 kilometer afstand met het landstation op de Maasvlakte 2 in Rotterdam.

“Nederland is goed op schema”
Manon van Beek, CEO van TenneT: “Met deze nieuwe aanbesteding voor het net op zee zetten we, volgens planning van het Energieakkoord, weer een belangrijke stap naar het realiseren van veel meer duurzame elektriciteitsproductie op zee. TenneT, en daarmee Nederland, is goed op schema met het realiseren van aansluitingen voor uiteindelijk 3,5 GW extra aan offshore windparken, waarmee het totaal in 2023 op circa 4,5 GW komt.”

Hollandse Kust (zuid) Beta
Het consortium is ook de beoogde partij voor de levering en installatie van de kabels voor het project Hollandse Kust (zuid) Beta. De fabricage en aanleg van een 66 kV zeekabel tussen het Alpha en Beta platform is ook onderdeel van deze opdracht. De netaansluiting HKZ Alpha moet gereed zijn in 2021, HKZ Beta in 2022.