Komend kabinet moet kabinet worden van uitrol wind op land en op zee

  • binnenland

Het nieuwe kabinet zal het kabinet moeten zijn van de grootschalige uitrol van windenergie op land en op de Noordzee, wil Nederland de doelstelling voor 2020 nog kunnen halen. Dat schrijft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) in een open brief aan de informateurs en onderhandelaars voor een nieuw Regeerakkoord.

Nederland heeft zich in Europees verband verplicht tot een aandeel duurzame energie van 14% in 2020. Om deze doelstelling te halen, is het noodzakelijk fors in te zetten op windenergie, op land en op zee. Dat levert bovendien een positieve bijdrage aan het oplossen van de economische crisis.

Tegelijk is duidelijk dat 2020 dichtbij komt. NWEA pleit er daarom voor om de uitrol van wind op land en wind op zee op te nemen in het nieuwe Regeerakkoord. Dat sluit ook goed aan bij de gedachte van een Nationaal Energietransitieakkoord, waarvan alle politieke partijen voor de verkiezingen hebben aangegeven de noodzaak te zien, om over kabinetsgrenzen heen langjarige zekerheid te bieden aan investeerders.

Om het streven van 6.000 megawatt wind op land in 2020 alsnog waar te maken, zal de komende regering ruimtelijke duidelijkheid moeten bieden en de stimuleringsregeling SDE+ zo moeten inrichten dat ook wind op land ermee uit de voeten kan. Nu is er geen gelijk speelveld tussen de technieken. Per jaar moet gemiddeld minimaal 500 megawatt wind op land worden vergund.

Ook voor wind op zee is het uitgangspunt 6.000 megawatt in 2020. In de tussen Rijk en NWEA afgesloten Green Deal Offshore Wind was voorzien dat tijdens de – vorige – kabinetsperiode sterk zou worden ingezet op kostprijsreductie en innovatie en de uitrol zou worden voorbereid. Deze zou dan uiterlijk 2015 starten. “Dat betekent dat de uitrol nu komt te vallen binnen de nieuwe kabinetsperiode”, constateert Ton Hirdes, directeur NWEA.

Dat geldt ook voor het demonstratiepark dat in de Green Deal is genoemd. Hirdes: “Dit was voorzien voor uiterlijk 2015, dus binnen de regeerperiode van het nieuwe kabinet Rutte-Samsom. In het Regeerakkoord zal dan ook de financiële ruimte voor zo’n demopark opgenomen moeten worden.”

De voorbereiding van het beleid voor de grootschalige uitrol is al ver gevorderd, constateert NWEA. De keuzes met betrekking tot ruimtelijk beleid, uitgiftestelsel en stimuleringsmechanismen kunnen snel en goed onderbouwd gemaakt worden. Door bestaande vergunningen te benutten, is zelfs een snelle doorstart met wind op zee mogelijk.

Meer… NWEA

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten