Kosten berging Riad voor ladingbelanghebbenden

Ladingbelanghebbenden ELG Haniel Trading GmbH en Henric Ferrochrome (PTY) Ltd draaien volledig op voor de bergingskosten van de Riad, het binnenvaartschip dat 13 oktober vorig jaar zonk na een aanvaring met het zeeschip Wisdom op de Oude Maas. Die claim van de Staat is in kort geding bevestigd door een uitspraak van de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Den Haag. De Staat plaatste het schip en de lading ferrochroom onder de Wrakkenwet van 1885, en voerde alles af naar het terrein van Rijkswaterstaat op het Duivelseiland bij Dordrecht.

Bron: Schuttevaer, 16-02-2009;