Kwaliteitscertificaat voor achterlandterminals

Het Havenbedrijf Rotterdam en de Vereniging van Inland Terminal Operators, VITO, gaan achterlandterminals een kwaliteitscertificaat verlenen. Het doel is om meer lading naar de binnenvaart te trekken.

Door het kwaliteitssysteem kunnen verladers en logistieke dienstverleners gemakkelijk inzicht krijgen in de kwaliteit en de toegevoegde waarde van de (voornamelijk) binnnenvaartterminals, vooral die in het Nederlandse achterland. De certificering omvat vijf terreinen:

Duurzaamheid
Veiligheid
Service
Informatietechnologie
Douaneafhandeling

Het beoordelingsproces start na de zomer en resulteert snel daarna in certificaten. De terminals kunnen zich hiermee beter in de markt plaatsen en zo bijdragen aan de ‘modal shift’.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 09-07-2010;