Logistieke bedrijven bouwen megamultimodale site aan Kluizendok in Gent

Het Turkse logistieke bedrijf Ekol Logistics en het Belgische groepagebedrijf Transuniverse Forwarding gaan samen een multimodale site van 40 hectare ontwikkelen aan het Kluizendok in Gent in North Sea Port. Het gaat om 10 hectare voor een cross-docking platform, 20 hectare voor een railterminal en 10 hectare voor een ro-ro terminal.

Ekol Logistics en Transuniverse Forwarding bouwen megamultimodale site in North Sea Port
Transuniverse Forwarding, Ekol Logistics en North Sea Port hebben een zogenaamde ‘letter of intent’ getekend.

Transuniverse Forwarding, Ekol Logistics en North Sea Port hebben een zogenaamde ‘letter of intent’ ondertekend om een nieuwe site te ontwikkelen die bedoeld is om enerzijds de capaciteit van het groepagebedrijf fors te verhogen; en anderzijds een intermodale hub uit te bouwen die als draaischijf zal fungeren voor het transport tussen het Middellandse Zeegebied, Oost-Europa en Noordwest Europa.

Cross-docking

Transuniverse Forwarding baat in Wondelgem een zogenaamde cross-dockcenter uit voor zijn groepagetransporten van en naar heel Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daar worden zendingen samengebracht en over vrachtwagens of intermodale containers verdeeld om naar de verschillende bestemmingen te vertrekken. Deze trafieken kennen al meerdere jaren een forse groei, zodat de huidige installaties – vandaag 8.000 m² groot – absoluut ontoereikend zijn geworden.
“Wij hebben een optie genomen op een terrein van 10 ha om een nieuw crossdock-center van 20.000 m² te bouwen. Volgens de voorlopige plannen wordt het een gebouw van ruim 300 m lang op 60 m breed en zal het 140 laadkaaien tellen. Omdat het zo groot is, zal de overslag er deels geautomatiseerd of gerobotiseerd gebeuren”, zegt Frank Adins, voorzitter van Transuniverse Forwarding Group. Het nieuwe overslaggebouw zal volgens de huidige plannen eind 2021 operationeel zijn.

Ro-ro Terminal

Omdat de containers en trailers bestemd voor het Verenigd Koninkrijk per schip verscheept zullen worden, gaan Ekol Logistics en Transuniverse ook een ro-ro (roll on – roll off) terminal bouwen op de kop van het Kluizendok.
“Voor de uitbating van deze terminal zal een derde partij instaan. Onderhandelingen hierover zijn nu al aan de gang”, aldus Frank Adins.
Volgens hem zijn de groeikansen voor de shortseatrafieken tussen Gent en het VK groot. “Door de Brexit wordt een grote congestie in de kanaalhavens verwacht. Hierdoor ontstaan kansen om het vervoer per