Lucht in havengebied voldoet ruim aan Europese norm

  • binnenland

De luchtkwaliteit in het havengebied Amsterdam is in 2014 ten opzichte van 2013 stabiel gebleven. Dat blijkt uit luchtmetingen die dagelijks door de GGD worden uitgevoerd. Dagelijks wordt op vijf punten in het havengebied fijnstof, stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), ozon (O3), en benzeen, tolueen en xyleen (BTX) gemeten. Het totaal van deze stoffen is ten opzichte van 2013 stabiel gebleven na jarenlang te zijn gedaald. Op alle meetpunten wordt ruimschoots voldaan aan de Europese norm.

E-noses
Het aantal geurklachten is ten opzichte van 2013 in 2014 gehalveerd (van 180 naar 90). Om deze nog verder terug te dringen zet Havenbedrijf Amsterdam in samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, provincie Noord-Holland en havenbedrijven 43 e-noses in. Deze elektronische neuzen detecteren een verandering in de lucht waardoor de bron van mogelijke geuroverlast opgespoord kan worden. Bovendien werken de e-noses als early warning system bij eventuele incidenten. De e-noses leveren daarmee een bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid. De Omgevingsdienst koppelt de data van de e-noses aan klachten. Indien bewoners geurklachten hebben dan kunnen ze deze bij hun eigen gemeente melden of via de website van de Omgevingsdienst https://www.odnzkg.nl De Omgevingsdienst en de provincie Noord- Holland hebben een bijdrage geleverd aan de financiering van de e-noses.

Zie voor het volledige luchtkwaliteitsrapport https://www.portofamsterdam.nl/beeldbank/nieuwsberichten/Luchtkwaliteit Haven Amsterdam 2014.pdf
Dit rapport wordt jaarlijks door de GGD Amsterdam opgesteld in opdracht van Havenbedrijf Amsterdam, gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland.

Related news

List of related news articles