Maintenaince Next: Start CIV ‘Procestechniek en Maintenance’

Op 16 April is de formele start gegeven aan de samenwerking binnen het ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap Procestechniek en Maintenance’ met de onderwijsinstellingen Albeda, Zadkine en het Scheepvaart en Transport College.

De bedoeling is om binnen het Centrum intensief gebruik te maken van elkaars kennis en onderwijsinfrastructuur op twee herkenbare locaties: Brielle (met focus op procestechniek) en de RDM-campus (met focus op onderhoudstechniek). De ambitie is om toe te groeien naar een gezamenlijk jaarlijkse uitstroom van 500 gediplomeerde jongeren op MBO 4 niveau binnen deze vakgebieden.

Voor de industrie is een groei van gediplomeerde procesoperators en onderhoudstechnici van belang om invulling te geven aan de dreigende tekorten binnen de sector. In Deltalinqs-verband ondersteunt het bedrijfsleven daarom het Centrum door het aanbieden van de carrière-start-garantie. Leerlingen zijn hiermee, na het behalen van een diploma, verzekerd van een eerste start binnen de sector.

De samenwerking is ondertekend op de technologie- en onderhoudsexpo Maintenance Next in Ahoy Rotterdam. Deze technologie- en onderhoudsexpo stelt vanaf vandaag t/m donderdag 18 april 2013 de toekomst van onderhoud centraal. Onderhoudsprofessionals wisselen kennis en visies uit om de industrie voor morgen in stand te houden. Met als motto ‘NU klaar voor NEXT dimensies’.