Marine Club Rotterdam steunpilaren onderscheiden

De Rotterdamse havenwethouder Lucas Bolsius heeft op donderdag 8 april twee prominenten van de Marine Club Rotterdam (MCR) onderscheiden: scheidend penningmeester Rudolph van der Graaf en eveneens scheidend uitvoerend secretaris Helene van Dijk – Hausmann. Bolsius speldde tijdens de algemene ledenvergadering van de MCR op de SS Rotterdam Van der Graaf de versierselen op die horen bij de Wolfert van Borselen-penning. Van Dijk-Hausman kreeg de Erasmus-speld uitgereikt.

Het opschrift op de Wolfert van Borselen-penning voor Van der Graaf – Graaf onder de Rotterdammers – is een juiste typering voor de man die in feite het boegbeeld is van haven en stad. Geruime tijd is hij actief voor de Rotterdamse publieke zaak; veelal naast zijn dagelijkse werkzaamheden voor de Port of Rotterdam Authority ofwel het Havenbedrijf Rotterdam.

Zijne Majesteit Koning Harald van Noorwegen erkende in 1996 al de grote rol die Van der Graaf in internationaal verband speelt. De Noorse koning verhief hem in de rang van Officier in de Koninklijke Noorse Orde van Verdienste.

Van der Graaf is sinds 1989 lid van de MCR (opgericht in 1974). Hij trad in 1990 toe tot het bestuur van deze vereniging en is vanaf die tijd penningmeester. Sindsdien werd zijn bestuurslidmaatschap en daarmee die van penningmeester elke twee jaar per acclamatie verlengd.

Helene van Dijk kreeg de Erasmus-speld vanwege haar grote betekenis voor de MCR. Ze was (en is nog steeds) de spin in het web van de vereniging en daarmee de Rotterdamse samenleving. Ze weet feilloos zakelijke en privébelangen binnen de vereniging te onderscheiden, is goud waard daar waar het lief en leed betreft, kortom een duizendpoot met Rotterdam steeds centraal in het vizier. Ze kent de Rotterdamse gemeenschap zowel bedrijfsmatig als bestuurlijk. Ze beheerde aanvankelijk via het Rotterdamse bureau Uyterwijck & Partners en later als zelfstandige twintig jaar lang het secretariaat van de MCR en daarnaast onder meer van de Rotterdamse afdeling van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Club Rotterdam.

Foto: Lenny Suvaal

Bron: Marine Club Rotterdam, 09-04-2010;