Maritieme anti-terreur plannen EU

De Europese Commissie (EC) lanceert binnenkort voorstellen voor ingrijpende wetgeving om schepen, rederijen en havens beter te beschermen tegen terrorisme. Voor het eerst worden verregaande eisen gesteld aan de beveiliging van de terminals. Het is de bedoeling deze wetgeving in sneltreinvaart door de ministerraad en het Europees Parlement te jagen. Dat heeft de directeur Maritiem en Intermodaal Vervoer bij de Europese Commissie, F. Karamitsos aangekondigd.

Bron: Port of Rotterdam – Nieuwsblad Transport, 27-02-2003;