Maritieme Monitor 2019 beschikbaar

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor de maritieme cluster. De maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw / watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

De maritieme Monitor is te downloaden via https://www.maritiemland.nl/maritieme-sector/publicaties/maritieme-monitor-2019/ .

Nieuwe opzet van dataverzameling

Het onderzoek betreft een analyse van de economische en arbeidsmarktsituatie voor het jaar 2018 en de ontwikkelingen over de jaren 2006-2018 voor de cluster. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de afgelopen edities is de nieuwe opzet van dataverzameling. Op verzoek van de opdrachtgever is samenwerking gezocht met het CBS. Dit betekent dat het onderzoeksteam de input voor het CBS verzorgt en het CBS vervolgens op basis van zijn eigen (unieke) microbestanden terugkomt met resultaten (output) voor de verschillende economische indicatoren per sector. Het CBS heeft samen met het onderzoeksteam een pilotstudie gedaan voor de offshore sector om deze nieuwe methodiek te toetsen.

De resultaten van deze nieuwe opzet zijn met de verschillende sectoren besproken in zowel plenaire sessies als in individuele gesprekken. Ook zijn deze individuele gesprekken gebruikt om belangrijke trends in de sectoren te bespreken.

Beperkt aandacht voor maritieme arbeidsmarkt

In deze monitor is vanwege de focus op de herziene methodiek beperkt aandacht voor de maritieme arbeidsmarkt. Wel is er informatie over de regionale effecten van de maritieme cluster opgenomen en is de informatie ook digitaal te lezen via een webtool. Deze webtool wordt in de komende maanden beschikbaar gesteld.