Meer EU-budget voor transport en infrastructuur

De CEF Transportcoalitie heeft tijdens de conferentie in Tallinn haar manifest aangeboden aan de EU-beleidsmakers. De CEF Transportcoalitie, een samenwerking van Europese belangenorganisaties van transport, verladers, havens en expediteurs heeft tijdens de Connecting Europe Conference in Tallinn een oproep gedaan aan de Ministers van Transport, de Europese Commissie en het Europese Parlement om bij de komende budgetonderhandelingen voldoende financiële middelen voor transport en infrastructuur beschikbaar te stellen.

Transport heeft bijgedragen tot economische  groei en tot toename van banen in Europa. Om de groei in transport aan te kunnen is een goed onderhouden infrastructuur van essentieel belang, reden waarom de Transportcoalitie voor meer CEF gelden onder het toekomstige financieel meerjarenkader MFF heeft opgeroepen. Investeringen  in transport infrastructuur komen de Europese economie ten goede en zullen meer banen creëren.

Binnenvaart kan op het stelsel van zo’n 40.000 kilometer aan vaarwegen een veel hoger aandeel aan transport absorberen en daarmee bijdragen tot het verminderen van de congestie op de Europese wegen, benadrukt Secretaris Generaal van de Europese Binnenvaart Unie EBU, Theresia Hacksteiner, als partner in de Transportcoalitie in Tallinn. Binnenvaart is in de afgelopen 20 jaren met maar liefst 25 % gegroeid en daarmee na het wegvervoer de snelste groeier.  Voor een toename van het aandeel van de binnenvaart is het cruciaal om de vaarwegen goed te onderhouden en de knelpunten op te lossen alsmede ontbrekende verbindingen te realiseren.  Binnenvaart biedt een krachtig en duurzaam alternatief voor de dure wegcongestie.