Meer schepen in haven Amsterdam en ongevallen iets gestegen in 2018

In 2018 heeft de Amsterdamse haven 41.424 binnenvaartschepen en 7.525 zeeschepen ontvangen. Van de zeeschepen waren er 180 cruiseschepen. In 2017 waren dat er 40.012 en 7.011. Ook het aantal recreatieschepen dat de sluizen van IJmuiden passeerde is toegenomen, van 9.207 in 2017 naar 10.179 het afgelopen jaar. Het aantal nautische ongevallen nam toe van 32 in 2017 naar 49 in 2018. Het aantal ernstige nautische ongevallen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2017. Helaas was er één dodelijk ongeluk te betreuren in 2018.

Foto, Port of Amsterdam.
Foto, Port of Amsterdam.

Hoewel er sprake was van meer scheepvaart in 2018, is er volgens havenmeester Marleen van de Kerkhof geen directe relatie tussen drukte en het aantal incidenten. “Dat zien we terug in de toelichting op de cijfers. Een groot deel van de ongevallen betreft kleine incidenten zoals verfschade aan een schip omdat deze een steiger heeft geraakt bij het afmeren. We streven naar vermindering van het aantal nautische ongevallen, groot en klein. De afgelopen drie jaren zaten we tussen de 30 en 35 ongevallen maar dit jaar daar boven. Dat heeft te maken met het feit dat we in 2018 echt alles zijn gaan registreren. Grote incidenten deden we al, maar nu ook alle kleine gevallen.”

Incidenten evalueren

Port of Amsterdam werkt met het programma ‘Just Culture’. Van de Kerkhof: “Het heeft als doel een cultuur te creëren waarin optimaal geleerd kan worden van incidenten en ‘near misses’ door op een gestructureerde en nauwkeurige manier deze incidenten te evalueren. Het onderzoek is gericht om inzichten te krijgen en daar van te leren en richt zich niet zozeer op het vinden van ’de schuldige.”

Voorvallen worden met elkaar besproken en vastgelegd op gestandaardiseerde wijze, zodat er op basis hiervan betere evaluaties komen en mogelijke trends te zien zijn. Van de Kerkhof: ‘Door deze vroegtijdig met elkaar te signaleren, kunnen we potentiële risico’s aanpakken en incidenten voorkomen. Onze ambitie is om de meest veilige haven te creëren. Heldere regels en handhaving daarvan dragen daaraan bij. Het kan in die zin nooit veilig genoeg zijn voor mij.’