Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Minder hinder scheepvaart met drie in plaats van negen windmolenparken

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het besluit van het Kabinet om windmolens onder te brengen in drie grote parken langs de Nederlandse kust en niet in negen verspreide locaties. De zeescheepvaart ondervindt door deze concentratie veel minder hinder. Om de windmolenparken en de zeescheepvaart werkelijk veilig naast elkaar te laten functioneren is nog wel internationaal overleg nodig over verdere veiligheidseisen.

Een probleem dat in het veiligheidscomité (Marine Safety Committee) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) nog wel opgelost moet worden is het bepalen van de minimum veilige afstand rondom windmolens zodat schepen kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichting om te kunnen uitwijken.

De KVNR heeft middels de SAN (Scheepvaart Adviesgroep Noordzee) actief met Rijkswaterstaat en de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) samengewerkt aan het wettelijke afwegingskader met als inzet de belangen van de zeescheepvaart veilig te stellen.

Meer… KVNR