Minister Eurlings verheugt zich op handelsmissie India 2008

32 maritieme/logistieke bedrijven gekenmerkt door hoogwaardige kennis en expertise.

De aankomende handelsmissie naar India (9 t/m 15 februari 2008) onder leiding van Minister Eurlings wordt één van de grootste sectorale missies van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ooit. In totaal nemen 52 bedrijven deel, waarvan 32 afkomstig uit de maritiem/logistieke sector en 20 uit de luchthavensector. Voor beide sectoren wordt een specifiek programma aangeboden. Holland Marine Equipment (HME) organiseert in opdracht van de EVD het maritieme programma.

Deelnemersbijeenkomst
Ter voorbereiding van deze missie vond woensdag 30 januari jl. een deelnemersbijeenkomst plaats in Den Haag. Minister Eurlings omschreef de deelnemende bedrijven als een indrukwekkende delegatie, die een goede afspiegeling geeft van de sectoren luchthavenontwikkeling, luchtvaart, maritieme technologie en logistiek.

De deelnemende bedrijven onderscheiden zich door hun hoogwaardige kennis en expertise op de terreinen maritieme technologie en logistiek alsmede luchthavenontwikkeling, hun ervaring bij de publiek- private samenwerking, het toepassen van innovatieve concepten en de bereidheid om kennis en kunde met partners te delen.

Het belooft een mooie missie te worden, met een intensief programma, waarbij een bezoek gebracht wordt aan de deelstaat Gujarat, Mumbai en Kolkata. Het programma bestaat uit bedrijfsbezoeken aan scheepswerven, alsmede rederijen. Tevens staan een individueel matchmakingprogramma en een tweetal seminars op de agenda.

Project ‘Focus on India’
Deze missie is onderdeel van het onlangs goedgekeurde 2g@there programma ’Focus on India’: een afgestemd driejarig marktbewerkingsprogramma dat wordt gecoördineerd door HME en NEA en gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken/ EVD.

Doel van ‘Focus on India’ is, om ten tijde van globale veranderingen voor de Indiase scheepsbouw en logistieke industrie, de maritieme samenwerking te versterken. Voor het Nederlands maritieme bedrijfsleven is dit de kans om direct te profiteren van een uitgebreid subsidieprogramma en deel te nemen aan allerlei activiteiten, zoals de handelsmissie India in februari. Naast handelsmissies kan het bedrijfsleven deelnemen aan netwerkevents, collectieve beursdeelnames, individuele matchmaking en seminars. Daarnaast wordt het Nederlands bedrijfsleven op de Indiase markt onder de aandacht gebracht.

Bron: HME, 04-02-2008;