Ministerie houdt vast aan verhuizing schippersloket

Den Haag – Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) is vastbesloten de afdeling binnenvaart vanuit Rotterdam te verhuizen naar Den Haag. Ook het vanuit de binnenvaartschippers aangedragen alternatief om het loket onder te brengen in het aan het Vasteland in Rotterdam gevestigde kantoor van de Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB), wordt door de CDA-bewindsvrouw van de hand gewezen.


Peijs schrijft dat in antwoord op kamervragen van SGP’er Van der Staaij. Hij vraagt zich af of de verhuizing niet te voorkomen is en of er wel voldoende overleg is gevoerd met de binnenschippers. De indruk bij Van der Staaij is dat bij het besluit vooral efficiency- overwegingen bij Verkeer en Waterstaat een rol hebben gespeeld en niet de dienstverlening aan de binnenschippers. © Rotterdams Dagblad

Bron: Rotterdams Dagblad, 09-07-2003;