Mogelijk containeroverslag-terminal in Almere

Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van het vestigen van een containeroverslagterminal in Almere.

Bron: Blik op Nieuws, 25-01-2008;