Multipurpose zeeschepen in investeringsfondsen

TCN SIG Beheer en Unisea Shipping B.V. hebben een overeenkomst gesloten om gezamenlijk 4 multipurpose zeeschepen in investeringsfondsen in de markt te plaatsen.

De schepen zijn van het type Damen Combi Freighter 7200 1A-G, met een deadweight van 7.120 ton, een lengte o.a. van 117,5 m, bezitten ijsklasse 1A en hebben de beschikking over 2 kranen van 40 ton. Voor nadere info zie www.damen-bergum.nl
Voor de schepen zijn langdurige time-charter contracten voorzien met goed bekend staande partijen. Het eerste schip zal reeds in het eerste halfjaar van 2008 worden opgeleverd. Een prospectus is in september/oktober 2007 beschikbaar.

Jan Heeres van Unisea Shipping is verguld met de overeenkomst: “Door deze samenwerking met TCN SIG Beheer is het voor ons mogelijk een ambitieus nieuwbouwprogramma te realiseren en in te spelen op de goede vrachtenmarkt voor deze schepen.” Hij verwacht dat de samenwerking op termijn verder zal worden uitgebouwd.

Edzo Bergman van TCN SIG Beheer onderschrijft deze visie: “Wij zijn bezig ons productaanbod uit te breiden. Wij willen dit bereiken door commitments aan te gaan met betrouwbare partijen waarbij ook de samenwerkingsverbanden met charteraars, bevrachters en managers, naast een uitstekende kwaliteit van de registergoederen, onze primaire aandacht hebben.” Hoewel uitbreiding van het productaanbod met schepen voor sommigen als een verrassing komt, is voor Bergman deze stap logisch: “Ik ben zes jaar nauw betrokken geweest bij diverse scheepvaartondernemingen in mijn functie als financiële man van Wijnne & Barends’ en heb via mijn onderneming Pallas ook daarna diverse zeescheepvaart CV’s begeleid. Het gaat om de kennis van de markt, financiering en kennis van de achterliggende partijen. Dit bepaalt uiteindelijk het rendement.”

Bron: TCN SIG Beheer en Unisea Shipping B.V., 14-08-2007;