Naleving open rondvaartbedrijven niet verbeterd

De naleving van wet- en regelgeving door rondvaartbedrijven is in 2012 ten opzichte van 2011 niet verbeterd en hiermee nog steeds onvoldoende. Dat blijkt uit een thema-actie naar de naleving van de wet- en regelgeving en naar de veiligheid aan boord van rondvaartboten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in juli en augustus 2012.

Tijdens deze thema-actie heeft de ILT door het hele land honderd open rondvaartboten geïnspecteerd op de naleving van de wet- en regelgeving en is nagegaan of er een toename is van niet-commerciële rondvaartboten. Aanleiding voor de controles in 2012 waren de inspectieresultaten van eenzelfde thema-actie in 2011.

In 2011 was bij 15 procent van de gecontroleerde rondvaartboten geen certificaat van onderzoek afgegeven. In 2012 was dat 18 procent. In de regio Giethoorn hadden de meeste open rondvaartboten geen certificaat van onderzoek. De inspectie zal in 2013 in deze regio opnieuw extra inspecties doen op open rondvaartboten.

De aanwezigheid van het vaartijdenboek toonde een lichte stijging. In 2011 was bij 77 procent dit boek afwezig en in 2012 bij 73 procent.

De vereiste (persoonlijke) reddingsmiddelen, brandblussers en verbanddoos waren over het algemeen aanwezig. Ook is de naleving op deze punten verbeterd. Zo was in 2012 bij 10 procent de brandblusser niet aanwezig of uit de keuring. In 2011 was bij ruim een kwart van de gecontroleerde boten de brandblusser afwezig of uit de keuring. Dat was in 2012 bij 10 procent het geval en bij hercontrole was in alle gevallen de brandblusser gekeurd en aanwezig.

Tijdens de thema-actie 2012 zijn geen open rondvaartboten aangetroffen die door particulieren – tegen betaling – werden geëxploiteerd.

Meer… Inspectie Leefomgeving en Transport