Nederlandse toeleveranciers olie- en gasindustrie presteren beter dan verwacht

De Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie hebben in 2011 meer omzet gerealiseerd dan verwacht. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van Ernst & Young onder Nederlandse toeleveranciers binnen de olie- en gassector.

Het merendeel van de toeleveranciers zag de omzet in vergelijking met het jaar daarvoor stijgen. ‘Hoewel de crisis duidelijk tot onzekerheid en enige aarzeling in de markt heeft geleid, heeft de olie- en gasindustrie er relatief weinig onder geleden’, zo stelt Jeff Sluijter, partner bij Ernst en Young. ‘De meeste van deze bedrijven zijn tegenwoordig met name gericht op het buitenland. De fundamentals van de industrie blijven in principe sterk doordat de wereldwijde vraag naar energie – en de daarmee gepaard gaande investeringen – de komende decennia door de snelgroeiende markten blijft stijgen’. Er is vanuit een langere termijn perspectief volgens Sluijter dan ook reden tot wat meer optimisme, aangezien de huidige economische uitdagingen ook niet blijvend zullen zijn. Het merendeel van de ondervraagden voorziet voor dit jaar een verdere groei van het aantal orders en omzet. De belangrijkste knelpunten die een rol kunnen gaan spelen zijn het tekort aan gekwalificeerd personeel en de toegenomen concurrentie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de meeste bedrijven weliswaar verregaande interne regels hebben met betrekking tot milieu en veiligheid, maar op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen nog relatief weinig extern uitdragen. Jan-Peter Balkenende, deskundige op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Ernst & Young: ‘Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda van ondernemingen en wordt ook meer en meer als een ‘business driver’ beschouwd. Dit veronderstelt dat bedrijven transparant zijn in hun doelstellingen en realisatie ervan. Niet voor niets worden financiële en maatschappelijke verslaggeving in toenemende mate in samenhang gezien of zelfs geïntegreerd.’

Meer… Ernst & Young