Nieuw beleidsplan moet visserij ademruimte geven

Een nieuw Vlaams beleidsplan voor de visserij moet de rentabiliteit van de visserijsector verhogen. Het werd dinsdag voorgelegd aan reders, die alvast positief reageerden. Het plan stoelt op het eerder genomen besluit van de Vlaamse regering rond het quotabeleid en omvat drie facetten waarvoor de reders kunnen kiezen.

Bron: Vilt.be, 15-02-2006;