Nieuw lid College van Bestuur STC-Group

Met ingang van 16 augustus a.s. is mevrouw drs. M.H.T. (Marjolein) Jansen benoemd als lid College van Bestuur van de STC-Group in Rotterdam. Mevrouw Jansen werkt momenteel als Plaatsvervangend Secretaris Generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarvoor heeft zij diverse directiefuncties bij de overheid vervult.

Erik Hietbrink, voorzitter College van Bestuur van de STC-Group, is blij met de komst van Marjolein Jansen. “Haar persoonlijkheid, brede kennis en ervaring binnen het onderwijsveld zijn een goede aanvulling voor de STC-Group. De portefeuille van mevrouw Jansen zal bestaan uit het maritieme MBO, facilitaire zaken en IT-Infra.” Met de komst van mevrouw Jansen bestaat het College van Bestuur van de STC-Group vanaf 16 augustus uit vier personen.

Meer… STC-Group