Nieuw natuurgebied in havengebied North Sea Port

Het Gentse kanaaldorp Sint-Kruis-Winkel kreeg er een wandel- en speelbos en waardevolle natuurzone bij. De Vlaamse Landmaatschappij legde dit gebied gedurende de voorbije maanden volledig aan als buffer tussen de havenactiviteiten en de woonkern.

Tussen de industrie van het havengebied Gent in North Sea Port en de nabijgelegen dorpskernen komen er tal van zulke groene buffergebieden. Eén ervan is het nieuwe toegankelijke stuk natuur in Sint-Kruis-Winkel. Op vrijdag 20 april openden Vlaams minister Joke Schauvliege en Gents havenschepen Mathias De Clercq dit buffergebied. De Vlaamse Landmaatschappij investeerde in een doorgaand wandelpad en nam de vegetatie in en langs de Oude Moervaartarm onder handen. De natte zone werd gebaggerd en voorzien van hengelsteigers. Dit gebied tussen het industrieterrein Moervaart-Noord en de dorpskern van Sint-Kruis-Winkel werd ingericht nog vóór de ontwikkeling van het industrieterrein een feit is.

Hengelen naar snoek
Tijdens de plechtige inhuldiging werd snoek uitgezet die de exoten in het water moet bestrijden. Eens het evenwicht in het water is hersteld, kunnen hengelaars er opnieuw hun lijnen uitwerpen. De gevangen snoek moet – uiteraard – steeds worden teruggezet.

Wandelen langs de oevers
Dit nieuwe stuk natuur in het havengebied van North Sea Port kan worden verkend via een nieuw aangelegde wandellus langsheen de oevers van de Oude Moervaartarm. Wandelaars maken er kennis met de verschillende stukken natte natuur. Ook het begroeide en verlande deel van de Oude Moervaartarm biedt een schuilplaats aan heel wat fauna en flora. Infoborden langs het pad laten recreanten kennismaken met de historiek van het gebied en vertellen meer over de natuur.

Het nieuwe stuk natuur kon tot stand komen dankzij de inzet van de Vlaamse Landmaatschappij en financiering van de Vlaamse overheid, de Stad Gent en North Sea Port.