Nieuwe app RiverGuide Recreant voor pleziervaart

Met de nieuwe app RiverGuide Recreant krijgt de recreatieve sector nu ook een eigen applicatie met alle relevante informatie voor de vaarweggebruiker. Tijdens de vaarreis informeert RiverGuide Recreant de vaarweggebruiker over alle noodzakelijke detailinformatie van bruggen, sluizen, doorvaarthoogten, bedieningstijden, jachthavens en ligplaatsen, marifoonkanaal of telefoonnummer(s).

De applicatie borduurt voort op de verzamelde kennis van RiverGuide, de app voor beroepsmatige vaarweggebruikers met actuele informatie over o.a. routes, bezetting ligplaatsen, drinkwaterpunten en auto-afzetplaatsen. Doel van beide applicaties is het bevorderen van de veiligheid, verkeersregulering, vlotheid en duurzaamheid op de landelijke vaarwegen.

RiverGuide bestaat nu twee jaar en het streven is om uiteindelijk alle vaarwegen en havens in heel Nederland te kunnen informeren. De RiverGuide wordt steeds aangevuld met nieuwe functionaliteiten.

Minder marifoonverkeer
In de Rotterdamse haven is samen met de binnenvaart en de verkeersbegeleiders in de afgelopen maanden een aantal experimenten met behulp van RiverGuide uitgevoerd. Door meer informatie digitaal in RiverGuide aan te bieden wordt nagegaan of de hoeveelheid marifoonverkeer kan worden teruggedrongen. Eenzelfde initiatief gebeurt in Moerdijk. Daar wordt RiverGuide onder leiding van het Havenbedrijf Moerdijk uitgebreid zodat vaarweggebruikers zich eenvoudiger digitaal kunnen melden en informatie over de havens eenvoudiger vindbaar is. Minder administratieve handelingen zijn nodig doordat vaste gegevens direct beschikbaar zijn en zoveel mogelijk automatisch worden ingevuld.

Automatisch melden voor een brugopening
In de provincie Noord-Holland kan RiverGuide gebruikt worden om je automatisch aan te melden voor brugopeningen.

Alle beschikbare data bundelen door samenwerking
De deelnemende partijen in RiverGuide zijn North Seaports, Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk, Havenbedrijf Amsterdam, Groningen Seaports en Teqplay, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld. RiverGuide bundelt de beschikbare data van de verschillende vaarwegbeheerders en andere betrokkenen. Uit de combinatie ervan stelt het relevante nautische informatie samen voor de vaarweggebruikers.

Aanmelden op RiverGuide
Aanmelden voor de RiverGuide app kan op www.riverguide.eu. Mobiele telefoongebruikers kunnen de app gratis downloaden.

 

Related news

List of related news articles