Nieuwe bevrachtingsapp voor binnenvaart

Binnenvaarders en verladers kunnen met de nieuwe app van 4shipping een transport regelen. Verladers publiceren hun bulkgoed, stukgoed of containers in de app en schippers kunnen bieden op vrachten en eventuele eisen toevoegen of aanvullende informatie opvragen. 4shipping brengt 1% commissie over de transportkosten in rekening.

De app begeleidt het onderhandelingsproces en er kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden. Als het transport geregeld is kan de verlader het transport volgens via de app. Alle administratieve handelingen kunnen ook via de app geregeld worden. Volgens de makers is de app een grote tijdsbesparing omdat er niet meer gebeld hoeft te worden.