Nieuwe deuren in monumentale sluis

In Hasselt is een begin gemaakt met het plaatsen van nieuwe, acht meter hoge hardhouten sluisdeuren tussen de stadsgracht en het Zwarte Water.

Meer… De Stentor