Nieuwe LNG-laadstations voor vrachtwagens bij Gate terminal

Gate terminal, een joint venture tussen de Gasunie en Vopak zijn sinds 10 juli gestart met 2 laadstations voor vrachtwagens op de LNG-terminal in Rotterdam. De laadstations zijn zeer geautomatiseerd, zijn veilig en hebben een hoog serviceniveau. 

Gate terminal zag in het afgelopen jaar een stijging van 50% in het laden van vrachtwagens. Er zijn circa 750 vrachtwagens met LNG geladen in het eerste halfjaar van 2017. Door de 2 nieuwe laadstations is de Gate terminal voorbereid op de toekomstige vraag naar LNG-distributie via weg of containers. Gate terminal kan op deze manier haar klanten ondersteunen om LNG te leveren aan retailstations, industrie en schepen.

LNG is voor veel sectoren een alternatieve brandstof vanwege de lagere CO2-uitstoot bij verbranding in vergelijking met andere fossiele brandstoffen. Daarom is LNG een ​​uitstekende keuze in de markten waar alternatieve energie keuzes beperkt zijn.

Gate terminal ondersteund de ontwikkeling om LNG in kleinere hoeveelheden te kunnen laden. Vrachtwagens worden al sinds 2014 geladen bij Gate terminal en sinds 2016 zijn er 3 laadstations om schepen te bunkeren.