Nieuwe steigers voor de binnenvaart aan de Surinamekade

Havenbedrijf Amsterdam heeft een vergunning gekregen voor de bouw van drie haakse steigers aan de Surinamekade als afmeerlocatie voor binnenvaartvrachtschepen. Deze ter vervanging van de huidige afmeerlocaties op die plek. 

Huidige situatie Surinamekade:

 • Aanmeerlocatie voor binnenvaartvrachtschepen parallel aan de kade
 • 12 afmeerplekken voor binnenvaartschepen
 • Huidige kade is oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen

Procedure:

 • Bestemmingsplan wijziging in 2013 maakt het mogelijk om grotere schepen aan te leggen
 • Bouwvergunning door Havenbedrijf Amsterdam bij stadsdeel Oost aangevraagd in augustus 2015
 • Bouwvergunning verkregen in december 2015 voor aanleg van deze steigers

De drie steigers bij Surinamekade zijn bedoeld voor:

 • Max 12 schepen (net als in de huidige situatie het geval is)
 • Schepen van max 135 mtr lang, max 12 mtr breed en ca 5 mtr hoog (4,60 – 5.10 meter van de boeg bij een leeg schip)
 • Maximaal 4 schepen per steiger
 • Verplichte afmeerrichting (boeg naar de wal gericht dus daarmee komt de motor zo ver mogelijk van woondeel te liggen)
 • Voor binnenvaart vrachtschepen. Geen passagiersvaart of schepen met gevaarlijke lading (daarvoor ligplaatsen elders in het havengebied)

De schepen mogen alleen liggen in de zogenoemde “operationele ruimte”, zoals aangegeven met de groene lijnen op de plattegronden.

Hoe worden deze steigers aangelegd?

 • Oploopsteiger 25 mtr lang en 1,50 mtr breed
 • Steunpalen op 25, 65 en 115 mtr
 • Walstroom op steigers aangelegd

Waarom daar afmeerlocaties voor deze schepen in het gebied en niet elders in de haven?

 • In 2015 zijn alle wacht- en ligplaatsen in de haven geïnventariseerd en gekeken welke ruimte er nog over is. Dit heeft geleid tot uitbreiding en herschikking van wachtplaatsen. Nagenoeg is voor alle wachtplaatsen een BAOR (besluit aanwijzing operationele ruimte) genomen door de Rijkshavenmeester.
 • Download de kaart Nautische Ruimtelijke Ordening (PDF – 17MB)

Meer… Port of Amsterdam