Nominaties Waterinnovatieprijs 2013 bekend

Ook dit jaar reikt de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit aan innovaties die de hoofdtaken van de waterschappen raken: droge voeten, schoon water, voldoende water en water in de buurt. Uit de 121 inzendingen heeft de jury vandaag drie genomineerden per categorie bekend gemaakt.

Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group B.V., is dit jaar de juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs: “De jury is blij verrast door de grote diversiteit aan inzendingen, van betekenisvol in de buurt tot in potentie wereldwijde expertise. De herkomst is ook zeer divers, van bewonerscollectieven tot bedrijven. Voor ons was het een zware taak om – enthousiast als wij zijn – uit zoveel prachtige initiatieven ons te beperken tot 12 genomineerden.”

Feestelijke uitreiking
Op dinsdag 10 december a.s. vindt de feestelijke prijsuitreiking op plaats in Fort Voordorp te Groenekan. Op die avond zal bekend gemaakt worden welke innovaties de Waterinnovatieprijs winnen. De Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie van Waterschappen en komt voort uit de AGV Waterinnovatieprijs, die al veel innovatieve ideeën heeft opgeleverd. Op www.waterinnovatieprijs.nl staat informatie over alle inzendingen.

De nominaties in vier categorieën:

Genomineerden ‘Water in de Buurt’
In de categorie ‘Water in de Buurt’ is het project Polderdak Zuidas genomineerd. Deze innovatie is een initiatief van Green Business Club Zuidas en Dakdokters B.V. en zorgt voor een efficiënte waterafvoer- en opvang. De tweede genomineerde is Vangstenregistratie.nl met het project ‘Sportvissers melden watercalamiteiten’, waarbij waterschappen gebruik kunnen maken van de actuele kennis van waterliefhebbers. Ook IJssellandschap kon op waardering van de jury rekenen. Hun Natuurrederij KeizersRande, een innovatieve combinatie van landbouw, waterbeheer en educatie, maakt kans op de Waterinnovatieprijs.

Genomineerden ‘Voldoende Water’
Kanshebber op de Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Voldoende Water’ is de Rainwinner van Brooswater B.V. Dit is een kunststof bouwsteen die te gebruiken is bij tuinmateriaal en daarnaast dienst doet als tijdelijke wateropslag. Ook het Waterschap Groot Salland heeft met partners een nominatie gekregen in deze categorie met het project ‘Salland Waterproof’. Bij dit project zijn agrariërs, grondeigenaren en particulieren actief betrokken bij de wateropgaven in het gebied de Heinose Vloedgraven. De derde nominatie is Acacia Water met SPAARWATER, een innovatie op het gebied van rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving.

Genomineerden ‘Schoon Water’
In de categorie ‘Schoon Water’ zijn het Waterschap Reest en Wieden en HoST B.V. genomineerd met hun slibgistingsproject in Echten. Door slib te vergisten komt biogas vrij dat elektriciteit opwekt. Daarnaast zijn de TU Delft, Royal Haskoning DHV, STOWA en diverse waterschappen genomineerd met hun innovatie ‘Productie Alginaat uit Afwalwater/Slib’. Zij hebben een manier ontwikkeld waardoor alginaat uit afvalwater kan worden verkregen. Alginaat is een belangrijke grondstof in de medische wereld en voedingsindustrie. De laatste genomineerde in deze categorie is de Hydrochip van TNO, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, Vitens en Waternet. De Hydrochip is een innovatieve meetmethode in de vorm van een DNA-chip waarmee de soortenrijkdom van micro-organismen (kiezelalgen en blauwalgen) snel en betrouwbaar gemeten kan worden.

Genomineerden ‘Droge Voeten’
Het Waterschap Rivierenland, Deltares, Stichting IJkdijk, Ten Cate en de Programmadirectie van Ruimte voor de Rivier hebben een nominatie in de categorie ‘Droge Voeten’ in de wacht gesleept met hun innovatie ‘Verticaal Zanddicht Geotextiel als Piping- preventiemaatregel’. Ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard wist de jury te behagen met haar project ‘Het Grootste Waterplein van Europa’, een stadsplein met ruimte voor water, sport en groen. De lijst genomineerden wordt afgesloten met Dutchdam B.V. , die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een ‘Dutch-Flood-door’ hebben ontwikkeld. Dit is een standby waterkering.

Meer… Waterinnovatieprijs