Noodmaatregel kapotte stuw moet Maas weer bevaarbaar maken

Rijkswaterstaat is eruit: het gaat benedenstrooms van de kapotte stuw bij Grave een tijdelijke dam bouwen, waardoor het waterniveau weer op bevaarbaar niveau moet komen. Dat maakte het agentschap dinsdag bekend. De bouw begint zo snel mogelijk, de aanvoer van materieel is zelfs al begonnen.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er 12 scenario’s doorgerekend, zoals ook een mobiele dijk of een damwand voor de stuw. Door voor de tijdelijke dam te kiezen blijven de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar, waardoor er kan worden gewerkt aan het definitieve herstel van de stuw.

Tijdens de bouw van de tijdelijke dam wordt het waterpeil geleidelijk verhoogd. Als het water weer op +7,90m NAP is, kan het scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave hervat worden. Simultaan werkt de organisatie aan de reparatie van de kapotte stuw, wat ruim een half jaar kan duren.

Op 29 december voer een Duits binnenvaartschip tegen de stuw bij Grave, waardoor het waterpeil met meters zakte. Daardoor was scheepverkeer tussen Grave en Sambeek en op het Maas-Waalkanaal onmogelijk en kwamen woonboten op het droge te liggen.