NREL en ECN werken samen aan versterking van R&D windenergie

Het National Renewable Energy Laboratory (NREL) van de U.S. Department of Energy en ECN hebben een Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) getekend en versterken daarmee hun samenwerking op het gebied van onderzoek naar windenergie.

Met deze CRADA-overeenkomst wordt het partnerschap tussen de twee R&D-centra verder verstevigd. De samenwerking op het gebied van onderzoek naar windenergie stamt al uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Op basis van de nieuwe afspraken kunnen zowel experimenten als modellen worden uitgewisseld waardoor het onderzoek efficiënter kan worden uitgevoerd.

NREL en ECN gaan samenwerken aan ontwikkelingen in windenergieonderzoek, waaronder geavanceerde regelsystemen voor windturbines (zowel op land als op zee) en effecten van het bedrijven van windturbines in rijopstelling en windparken waarbij windturbines in het zog van andere windturbines staan. De samenwerking tussen NREL en ECN vergroot de efficiëntie van hun R&D-inspanningen door gezamenlijke ontwikkeling en vergelijking van modellen en experimentele data.

‘Door deze CRADA zal de samenwerking tussen NREL en ECN op het gebied van ontwikkeling van windenergiesystemen toenemen,’ aldus Fort Felker, Directeur van het National Wind Technology Center van NREL. ‘Door kennis te delen en samen te werken vergroten we de reikwijdte en het tempo van onze bijdragen aan deze belangrijke technologie.’

‘Ik verwacht dat de kwaliteit van gezamenlijk ECN/NREL-onderzoek flink zal groeien zodra we de kennis- en onderzoeksinfrastructuur van beide instituten samenvoegen, vertelt Aart van der Pal, Director van ECN-Windenergie. ‘We hebben enorm veel zin om nader invulling te gaan geven aan deze overeenkomst.’

Over het National Renewable Energy Laboratory (NREL)
Het NREL is het belangrijkste Amerikaanse laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van duurzame energie en energiebesparing van het US Department of Energy. De Alliance for Sustainable Energy LLC verzorgt de bedrijfsvoering van het NREL voor het DOE.

Over ECN
ECN is het grootste energieonderzoeksinstituut in Nederland. Het heeft een sterke positie opgebouwd op het gebied van windenergie, zonne-energie, biomassa, energie-efficiëntie en beleidsstudies. We ontwikkelen kennis en technologie, met en voor de markt, die een transitie naar een duurzame energiehuishouding mogelijk maken. ECN richt haar onderzoek op duurzame energieopwekking om een veilige, efficiënte, betrouwbare en milieuvriendelijke energievoorziening te realiseren. ECN doet tevens onderzoek naar toekomstige kansen en economische achtergronden op het gebied van energie. ECN heeft kantoren in Petten, Amsterdam, Eindhoven, Wieringermeer, Brussel en China. Meer informatie vindt u op de ECN-website.

CRADA
De CRADA beslaat een breed scala aan onderzoeksgebieden. De volgende onderwerpen worden benoemd in de CRADA: aerodynamica en akoestiek, ontwikkeling en verificatie van simulatiemodellen, ontwikkeling en analyse van offshore windtechnologie, geavanceerde regelingen van geïntegreerde windturbinesystemen (op land en op zee), effecten van het bedrijven van windturbines in windparken, netwerk- en systeemintegratie, kostenanalyse van turbines op land en op zee, meteorologie en aanbodanalyse, betrouwbaarheid van componenten en geïntegreerd ontwerpen.