NSO 2018: “Den Helder klaar voor energietransitie op Noordzee”

Op donderdag 7 juni vond de vierde North Sea Offshore plaats in Den Helder. Het jaarlijkse event voor de offshore industrie in en om Den Helder bracht 309 deelnemers bijeen. In de ochtend hadden verschillende bedrijven hun deuren opengesteld voor publiek en in de middag gaven experts hun visie op het thema energietransitie en de Noordzee. De conclusie aan het einde van de dag: Den Helder is goed gepositioneerd om bij te dragen aan de energietransitie op de Noordzee.

North Sea Offshore is de jaarlijkse ontmoeting van professionals in Den Helder om te netwerken, kennis uit te wisselen en bekend te raken met alle mogelijkheden die de regio Noord Holland Noord op het gebied van mariene-, maritieme- en offshore energie te bieden heeft.

Jacoba Bolderheij, CEO van de Port of Den Helder opende en sloot het middagprogramma. Zij prees de vele ondernemers die naar Willemsoord waren gekomen om met elkaar te praten over de veranderingen op de Noordzee en de kansen die daaruit voortvloeien. “We hebben in Den Helder de juiste kaarten voor ontwikkelingen offshore,” aldus Bolderheij. Dat beeld werd bevestigd door de drie sprekers René Peters, Directeur Gas Technology van TNO, Paul Jacob Bins, Managing Director van Decom Partners en Reinout Wissenburg, Public Affairs Manager van Stedin.

René Peters ging in op de eerste resultaten van het “North Sea Energy” onderzoek. Samen met een aantal partners heeft TNO onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuur. Integratie van systemen biedt kansen voor het klimaat, voor de maatschappij en voor de Nederlandse economie. Voorbeelden hiervan zijn het elektrificeren van olie- en gasplatformen, (her)-gebruik van gasinfrastructuren voor transport van windenergie in de vorm van waterstof, en het hergebruik van lege gasvelden voor de ondergrondse opslag van CO2. “Dit biedt ook volop kansen voor Den Helder,” zei Peters.

Paul Jacob Bins zoomde in op decommissioning. In de Noordzee is al jaren een grote boeggolf van decommissioning projecten aan het ontstaan. Naar verwachting zal het afsluiten van boorputten en het opruimen van offshore installaties en pijpleidingen alleen al op het Nederlands continentaal plat over de komende tien tot twintig jaar tussen 8,5 en 10 miljard euro zal kosten. Bins presenteerde mogelijke oplossingen voor samenwerking tussen operators om de kosten per bedrijf te dekken. Ook Bins zag kansen voor Den Helder. Hij liet zien dat in 2017 de enige Nederlandse decommissioning activiteiten plaats hadden gevonden in Den Helder. Die activiteiten kunnen alleen maar toenemen.

Reinout Wissenburg van Stedin verving last minute Eveline Otten van de TransitieCoalitie / Shell. Wissenburg nam de aanwezigen mee in de onderhandelingen voor het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord, in het bijzonder de ontwikkelingen aan de sectortafels Elektriciteit en Industrie. Hij beschreef de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe akkoord, het verschil met het Energieakkoord uit 2013 en wat de doelstellingen voor CO2-reductie betekenen voor energiewinning op de Noordzee en daarmee voor de offshore bedrijven.

Onder leiding van moderator Femke Perlot-Hoogeveen, Conference Manager bij Navingo, was er volop interactie met het publiek. Ze peilde de kennis en de meningen van de deelnemers over onder meer de offshore infrastructuur, offshore gaswinning, offshore windenergie, CO2-reductie en verwachtingen over de toekomstige energiemix.

De bedrijfsbezoeken in de ochtend werden georganiseerd door Northern Netherlands Offshore Wind, Teamwork Technology, Den Helder Airport en CHC Helicopters, Onstream Project Services en Damen Shipyards Den Helder. North Sea Offshore werd gesponsord door Intramar, DHSS en TOM – Tips voor offshore en maritiem.

North Sea Offshore is een initiatief van Port of Den Helder, Den Helder Airport, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Haven- en Scheepvaartvereniging. Uitvoerend producent is Navingo BV, tevens organisator van Offshore Energy Exhibition & Conference op (22,) 23 en 24 oktober in RAI Amsterdam.

Volgend jaar vindt de vijfde editie editie van North Sea Offshore plaats op donderdag 6 juni in Den Helder. Voor meer informatie en foto’s van 7 juni 2018 ga naar www.northseaoffshore.com.