Offshore Energy 2011 Exhibition & Conference; het nieuwe tweedaagse concept een groot succes

Navingo BV, organisator van Offshore Energy 2011, kijkt dit jaar terug op een zeer geslaagde editie van Offshore Energy in de Amsterdam RAI. 5121 unieke bezoekers¹ (ten opzichte van 4026 in 2010) met ruim 30 nationaliteiten vanuit alle delen van de wereld, zoals België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Denemarken, Italië, Verenigde Staten, China, Australië, Kazachstan, Nigeria, Venezuela, Verenigde Arabische Emiraten en Ghana hebben hun weg gevonden naar de business-to-business beurs die zich richt op de (inter-) nationale offshore olie-, gas- en windsector en aanverwante diensten en producten. 292 Bedrijven (vorig jaar 231) toonden hun producten en diensten tijdens de vakbeurs.

Het aantal bezoekers is gestegen met ruim 21% ten opzichte van vorige editie in 2010. Voor het eerst dit jaar bestond de beurs uit twee dagen. 2991 Bezoekers kwamen de eerste dag naar de beurs. Op ruim 8.000 m² vloeroppervlakte werd tijdens de beurs, conferentie en side events veel zaken gedaan, werden er nieuwe contacten gelegd, vonden er netwerkborrels plaats en zijn er diverse contracten ondertekend. Met name de kwaliteit van de bezoekers was dit jaar uitstekend te noemen.

Offshore professionals
Offshore Energy 2011 bood een uitgebreid conferentieprogramma aan, waar 319 offshore professionals bijeenkwamen om te netwerken, nieuwe zakenrelaties aan te gaan en met elkaar in discussie te treden over de onderwerpen die de sprekers, 50 in totaal, aandroegen. Allen tezamen vertegenwoordigden de sprekers de gehele logistieke keten van offshore energie. De conferenties, topical sessions en side events gingen in op een breed scala van vraagstukken, waaronder wereldwijde vraag en aanbod voor energie, drijfveren voor investeringen, ontwikkelingen in diep water, innovaties die de levensduur van operationele velden in de Noordzee verlengen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van offshore hernieuwbare energie (waaronder getijdenenergie). Doordat de drie conferenties uit ieder een dagdeel bestonden en de korte thematische sessies maximaal 1,5 uur bedroegen, was deelname gemakkelijk te combineren met een bezoek aan de beurs.

Organisator Navingo BV kijkt terug op een zeer geslaagde beurs: “Van zowel exposanten als bezoekers krijgen we positieve berichten”, vertelt Annemieke den Otter, Exhibition Manager van Offshore Energy. “De ruime opzet en professionele uitstraling van de beurs in Amsterdam RAI en de kwaliteit en kwantiteit van de bezoekers werden door een groot aantal exposanten en bezoekers genoemd als zeer belangrijke punten voor het succes van deze vierde editie. De stap naar Amsterdam heeft hier zeker in bijgedragen, ik heb ook geluiden gehoord van bedrijven die dit jaar niet als exposant aanwezig waren maar nu erg geïnteresseerd zijn om volgend jaar ook op de beurs te staan.” Daarnaast waren bezoekers tevreden over het brede scala aan bedrijven en de exposanten roemden op hun beurt de gevarieerdheid en doelgerichtheid van de bezoekers. Offshore Energy is een jaarlijks terugkerend evenement en vindt in 2012 plaats op 23 & 24 oktober in dezelfde hal als dit jaar.

De organisatie houdt belangstellenden via de website www.offshore-energy.biz op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot Offshore Energy.

Offshore Energy