Onderwijs in digitale haven levensecht

Het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam geeft nu nog levensechter les in het vak Portbase. De onderwijsinstelling heeft sinds kort een rechtstreekse koppeling met het Port Community System van de Nederlandse zeehavens. De omgeving waarin MBO’ers oefenen met het digitaal uitwisselen van informatie komt hierdoor een-op-een overeen met de dagelijkse praktijk van het havenbedrijfsleven. 

Docent Havenlogistiek bij het STC, Tim van Kleven: “Als STC staan wij voor praktijkgericht onderwijs. Dat betekent dat onze lessen zo realistisch mogelijk moeten aansluiten bij de praktijk. In plaats van een losstaande toepassing hebben wij daarom voor het vak Portbase een rechtstreekse koppeling met het Port Community System gemaakt. Onze leeromgeving is hierdoor nu nog levensechter.”

Bedrijven in en rondom de Nederlandse zeehavens wisselen via het Port Community System van Portbase eenvoudig informatie uit, zowel
onderling als met autoriteiten als Havenmeester en Douane. Alle partijen kunnen hierdoor efficiënter werken. Het Port Community System telt inmiddels meer dan 3600 deelnemers, met ruim 13.000 gebruikers die jaarlijks 72 miljoen berichten versturen.

Director Marketing & Sales van Portbase, Rianne Groffen: “Elektronische informatie-uitwisseling via het Port Community System is tegenwoordig voor het havenbedrijfsleven een dagelijkse vanzelfsprekendheid. Voor nieuwe medewerkers is het feitelijk een basisvaardigheid. Als Portbase helpen wij het STC graag hier optimaal praktijkgericht onderwijs in te geven. Zonder dat men natuurlijk toegang heeft tot de echte data van de bedrijven.”

Het vak Portbase staat sinds 2009 bij het STC op het lesrooster. Toekomstige managers en medewerkers havenlogistiek leren zo al op school hoe ze via het Port Community System in de haven elektronisch informatie kunnen uitwisselen. De lessen starten in het tweede schooljaar. Na een korte introductie krijgt iedereen een inlogcode en gaan zij in een practicumlokaal zelf aan de slag. De Portbase-lessen lopen door tot in het vierde jaar. Verdeeld over de verschillende vol- en deeltijdopleidingen zijn ieder jaar zo’n 700 deelnemers van het STC met Portbase bezig.

Het STC krijgt vanuit stagebedrijven veel positieve reacties over de kennis bij stagiairs over Portbase. Door de rechtstreekse koppeling met het Port Community System sluiten die lessen prima aan op de werkelijkheid.