Onderzoek vaarroutes binnenvaart

Rotterdam _ Het Havenbedrijf Rotterdam onderzoekt de komende maanden welke vaarroutes de binnenvaart gebruikt in het Rotterdamse havengebied. De studieresultaten zullen worden gebruikt voor het opstellen van plannen voor de toekomstige infrastructuur van de haven. In die haven gelden het Hartelkanaal, de Oude Maas, de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg als hoofdvaarwegen voor de binnenvaart. In die routes vormen op dit moment de doorvaarthoogtes van diverse bruggen een steeds groter probleem nu containervaart en doorgaande shortsea- en kustvaart aan belang winnen. Het gaat daarbij om onder meer de Suurhoffbrug, de Harmsenbrug, de Hartelbrug en de Willemsbrug.

Bron: Rotterdams Dagblad, 15-01-2004;