Onsexy haven als laatste redmiddel

Harde kern jeugdwerklozen komt bij Rotterdams Havenbedrijf terecht
Het aantal jonge werklozen is hard gedaald. Maar de jongeren die nog zonder werk zitten, hebben steeds meer problemen, concludeert de Algemene Rekenkamer.
Een harde kern van ongeveer tienduizend jongeren is moeilijk bemiddelbaar. Ze krijgen van alle kanten hulp, maar al die instanties werken niet goed samen. Zo worden schulden, psychische problemen, gedragsstoornissen en problemen thuis vaak niet kleiner.

De harde kern jeugdwerklozen komt in Rotterdam veelal terecht bij het Havenbedrijf. Het havengebied is met 72 duizend werknemers de grootste werkgever in Rotterdam en huisvest veel vmbo’ers en mbo’ers.
Jongeren zonder startkwalificatie kunnen sinds drie jaar deelnemen aan Revit, een project van het Havenbedrijf, gemeente, bedrijven en het Scheepvaart en Transport College.

Bron: Trouw, 07-11-2008;