Opening nieuwe VOPAK terminal in Haven van Amsterdam

Vandaag is de nieuwe Vopak terminal in de Amsterdamse haven officieel geopend door wethouder Economische Zaken Carolien Gehrels, havendirecteur Dertje Meijer en de voorzitter van de raad van bestuur van Vopak, Eelco Hoekstra. Met deze nieuwe terminal versterkt de haven van Amsterdam haar toonaangevende positie in de wereld op het gebied van opslag, overslag en blenden (mengen) van benzineproducten en diesel.

De Amsterdamse haven speelt een belangrijke mondiale rol als gespecialiseerde logistieke hub voor benzineproducten, zowel binnen Europa als ook wereldwijd, voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, Afrika en Azië. In Noordwest Europa is sprake van een groeiende vraag naar opslagcapaciteit en mengfaciliteiten. Op de nieuwe terminal worden diesel en benzineproducten opgeslagen en gemengd met andere componenten en zo voor verschillende afzetmarkten op specificatie gebracht.

Na de gefaseerde oplevering van de terminal in 2011 en 2012 zal de totale opslagcapaciteit circa 1,2 miljoen kubieke meter bedragen. Dit vormt een belangrijke impuls voor de groei van de Amsterdamse haven de komende jaren. De terminal heeft twee zeesteigers voor het verwerken van zeeschepen met een maximale capaciteit van 120.000 DWT, en acht ligplaatsen voor het verwerken van coasters en binnenvaartschepen met een capaciteit tot 20.000 DWT. De terminal loopt voorop als het gaat om aspecten van duurzaamheid en veiligheid voor de omgeving. De nieuwste technieken op dit gebied zijn toegepast, zoals geavanceerde installaties voor dampverwerking en brandveiligheid.

Eelco Hoekstra, voorzitter van de raad van bestuur van Vopak:
“Met de opening van deze state-of-the-art terminal zijn we in staat de dienstverlening uit te breiden die we onze internationale klanten bieden waarmee Vopaks groeistrategie wordt onderstreept. Deze nieuwe terminal versterkt de positie van Amsterdam als toonaangevende logistieke hub voor benzine, die productstromen faciliteert tussen Europa, Noord-Amerika en Azië.”

Dertje Meijer, algemeen directeur Haven Amsterdam:
“De opening van Vopak Terminal Amsterdam Westpoort betekent een cruciale volgende stap in de ontwikkeling van de Amsterdamse haven als ‘s werelds grootste benzinehub. De terminal draagt substantieel bij aan de lokale en regionale economie en aan de Nederlandse economie in het algemeen.”

Vopak
Koninklijke Vopak N.V. is wereldwijd de grootste onafhankelijke tankterminal operator, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare en gasvormige chemie- en olieproducten. Vopak exploiteert 83 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 27 miljoen kubieke meter in 31 landen.

Slimme haven
Haven Amsterdam is de vierde haven van Europa en wil een slimme haven zijn met als kern duurzame groei. Groei die banen en inkomsten oplevert en waarbij de haven op een slimme manier met beschikbare ruimte omgaat. Groei zonder aantasting van de kwaliteit van water, bodem en lucht. Groei waarmee inwoners van Amsterdam het havengebied nog meer gaan waarderen als interessant en aantrekkelijk. Dit wil Haven Amsterdam bereiken door intensieve samenwerking met partners in het bedrijfsleven, stad en regio.

Meer… Port of Amsterdam