Overdracht vergunningen aan Kiwa definitief

De Inspectie Verkeer en Waterstaat draagt definitief een deel van haar vergunningverlenende taken over aan Kiwa NV. Het gaat daarbij om taken met een sterk administratief karakter, zoals de uitgifte van chauffeurspassen voor taxi’s, vaarbevoegdheidsbewijzen en vliegbrevetten. Kiwa is een internationaal kwaliteitszorgbedrijf in Rijswijk, gespecialiseerd in certificatieactiviteiten in een aantal relevante marktsectoren.

Bron: Inspectie Verkeer en Waterstaat, 28-01-2009;