Overslag containers blijft groeien in 3e kwartaal

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “In het derde kwartaal zagen we opnieuw gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf. Zorgelijk is evenwel dat de relatie tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen blijft, evenals de aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit”.

MSC Gülsün het grootste containerschip ter wereld. Het 400 meter lange en 62 meter brede schip heeft een capaciteit van 23.756 TEU (20 voets standaardcontainers). De MSC Gülsün is het eerste containerschip dat over de breedte 24 containers naast elkaar kan vervoeren. Foto: Kees Torn.
MSC Gülsün, 400 meter lang en 62 meter breed met een capaciteit van 23.756 TEU, het grootste containerschip ter wereld. Dit is het eerste containerschip ter wereld die 24 containers in de breedte naast elkaar kan vervoeren. Foto: Kees Torn.

In de Rotterdamse haven zijn er 112,4 miljoen ton goederen overgeslagen in het 3e kwartaal van 2019. Tot en met het 3e kwartaal was de overslag 353,5 miljoen ton. In vergelijking met vorig jaar is de overslag met 1 procent gestegen. De volumegroei zit voornamelijk in containers, ruwe olie, LNG en biomassa. Er was minder overslag in kolen en minerale olieproducten.

Droog massagoed

Tot en met het derde kwartaal werd 55,9 miljoen ton droog massagoed overgeslagen. Dat is 1,4 procent minder dan vorig jaar.
IJzerertsoverslag vertoonde een groei van 2 procent . De groei vond vooral plaats in het eerste halfjaar. De haperende economie in Duitsland zorgde in de laatste maanden voor minder overslag. Staalondernemingen waren afwachtend met het aanvullen van voorraden. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de inzakkende automobielproductie. De overslag van energiekolen liep fors terug na een sterk begin in 2019, destijds veroorzaakt door de lage kolenprijs. De terugloop was het gevolg van het sterk dalende aandeel van steen- en bruinkool in de Duitse stroomproductie en van onderhoud aan de Maasvlaktecentrales. Biomassa bleef fors groeien (+84 procent) als gevolg van meer bijstook in kolencentrales. De overslag van agribulk bleef vrijwel gelijk aan vorig jaar.

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed bedroeg tot en met het derde kwartaal 159,5 miljoen ton. Vrijwel gelijk aan het volume van vorig jaar. De overslag van ruwe olie ligt alle drie de kwartalen boven het niveau van vorig jaar, een toename van 2,8 procent. Er was meer aanvoer omdat de raffinaderijen in Rotterdam en in Antwerpen – die wordt beleverd via Rotterdam – meer productie draaiden na de investeringen in installaties die in de afgelopen jaren zijn gedaan.

Het segment minerale olieproducten liet een daling zien van ruim 10 procent. Dit is het resultaat van veel minder wereldhandel in stookolie, een trend die al enkele jaren gaande is. Binnen minerale olieproducten was er een lichte toename waarneembaar in de overslag van andere brandstoffen zoals diesel.

LNG groeide wederom sterk. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de toename 46 procent, hetgeen het gevolg is van een hoger verbruik in Europa van gas dat gewonnen is in de Atlantische regio. Voorheen werd dat gas vaak in Azië verkocht.
In de categorie overig nat massagoed werd tot en met het derde kwartaal ruim 11 procent meer overgeslagen. Deze stijging betrof met name biobrandstoffen.

Containers en breakbulk

De overslag van containers in tonnen was tot en met het derde kwartaal 3,3 procent hoger dan vorig jaar (3,8 procent in TEU gemeten). De groei vond vooral plaats in het eerste halfjaar. In het derde kwartaal vlakte de groei af. Dit werd veroorzaakt door een algehele groeivertraging van de wereldhandel en een daling van shortsea-volumes naar de oostelijke Middellandse zee.

Overig stukgoed groeide tot en met het derde kwartaal met 4,4 procent. Dit was een toename over de breedte van verschillende conventionele markten, zoals aluminium, staal en papier. Ook zware lading en speciale projecten zoals casco’s voor binnenvaartschepen zorgden voor meer tonnen.

Roll on Roll off (RoRo) kende een grillig verloop dat sterk werd beïnvloed door een mogelijke Brexit. In aanloop naar de eerste Brexit-datum werden er veel extra voorraden ingeslagen in het eerste kwartaal. Na uitstel van Brexit tot 31 oktober daalden de volumes vervolgens in de periode april-augustus. In september werd alweer groei gezien. De verwachting is dat deze groei verder aantrekt in oktober in aanloop naar de nieuwe Brexit-datum.