Parkwind tekent akkoord over offshore windparken Belwind en Northwind

  • binnenland

belwind_phase_1

De investeringsholding Parkwind heeft de verkoop van een deel van zijn aandelen in 2 Belgische offshore windparken aan Sumitomo Corporation helemaal afgerond.
De Japanse industriële groep verwerft een belang van 39 % in het bestaande windpark Belwind. Parkwind behoudt 41 % van de aandelen, de Nederlandse coöperatieve Zeewind 20 %.
Parkwind, Sumitomo en Zeewind werken ook samen aan de ontwikkeling van een tweede, naastgelegen park met dezelfde capaciteit. Parkwind, Sumitomo en de Belgische Aspiravi Group hebben ook een akkoord bereikt over het windpark Northwind. In de nieuwe structuur hebben Parkwind en Sumitomo elk een belang van 30%, Aspiravi heeft 40 % van de aandelen.
De investeringsholding Parkwind ontwikkelt, bouwt en exploiteert offshore windparken en heeft Colruyt Group als grootste aandeelhouder.

Vertrouwen
Het akkoord met Sumitomo bevestigt de positie van Parkwind als toonaangevend bedrijf in Europa voor het ontwikkelen, bouwen en runnen van offshore windparken. Wim Biesemans, CEO Parkwind: “Ik ben bijzonder fier dat we dit eerder aangekondigde partnership nu ook definitief hebben kunnen finaliseren. De kennis en ervaring die we hebben opgebouwd wordt duidelijk ook internationaal geapprecieerd. De reputatie van ons team en van onze aandeelhouders alsook het huidige coherente reglementaire kader in België hebben Sumitomo het nodige vertrouwen gegeven om in dit project in te stappen.”

De huidige aandeelhouders van Parkwind zijn Colruyt Group (ruim 60 %), de investeringsholding van de Colruyt-familie (Korys nv) en het Vlaamse investeringsfonds PMV. De instap van Sumitomo in Belwind en Northwind verkleint het belang van Parkwind in beide windparken, waardoor de holding zijn mogelijkheden voor andere investeringen in offshore windenergie versterkt. De nieuwe structuur levert de bestaande aandeelhouders van Parkwind onrechtstreeks ook een betere risicospreiding op.

Stroom voor 370.000 gezinnen
Belwind is al operationeel sinds 2010 en heeft met 55 turbines een geïnstalleerde capaciteit van 165 MW (megawatt). Belwind ligt op de Bligh Bank, zo’n 46 kilometer voor de Belgische kust. De projectkost van Belwind bedroeg 650 miljoen euro. Parkwind en Sumitomo werken samen aan de ontwikkeling van de tweede bouwfase van het Belwind-project, eveneens met een capaciteit van 165 MW.

De bouw van het windpark Northwind werd afgerond eind juni 2014. Het park is sinds kort operationeel en heeft met 72 turbines een totale capaciteit van 216 MW. Northwind ligt op de Lodewijkbank, 37 kilometer voor de Belgische kust. De projectkost van Northwind bedraagt 850 miljoen euro. Parkwind en Aspiravi hebben recent een joint-venture opgericht die zal instaan voor exploitatie en onderhoud van het windpark. Belwind en Northwind samen produceren voldoende stroom voor de bevoorrading van 370.000 gezinnen. De opgewerkte stroom wordt via langetermijncontracten verkocht aan Electrabel.

Meer… Meewind

Related news

List of related news articles