Pilot ‘Maritiem Calculeren’ valt in de smaak

De pilot voor vijfdaagse training ‘Calculeren in de Maritieme Maakindustrie’ is succesvol afgesloten. Deelnemers uit de drie sectoren van de maritieme maakindustrie waren van mening dat de training goed aan de verwachtingen voldeed, maar ook nog wel enkele verbeterpunten kent. Gebaseerd op deze evaluatie zullen er in 2005 een tweede en derde training worden georganiseerd.

In deze pilot training kregen deelnemers niet zozeer aangereikt dat men volgens één specifieke methode moet calculeren (ieder bedrijf is immers anders), maar werden juist de vele verschillende aspecten die invloed hebben op de calculatie en de opzet van de calculatiemethodiek behandeld. Het goed op een rij hebben van de juiste kerngetallen voor het eigen bedrijf vormt de belangrijkste basis voor een goede calculatie. Zoals enkele deelnemers aangaven zal er nog aardig wat werk door hen moeten worden verzet om de vruchten te kunnen plukken. Zoals in zoveel gevallen gaan ook hier de kosten voor de baat uit.

Sterke punten die uit de evaluatie naar voren kwamen zijn de opbouw van de training, de duidelijke uiteenzetting door de trainer, de afwisseling tussen theorie en praktijkvoorbeelden en het zelfstandig nadenken. Maar zoals gezegd zijn er ook verbeterpunten. Met name de nacalculatie en de analyse daarvan zal in het vervolg nog meer aandacht krijgen. Nu bleek de tijd toch iets te krap te zijn om nog verder hierop in te gaan.

Het aantal deelnemers was minder dan het gestelde minimum, maar gezien de positieve reacties en evaluaties op de pilot zijn voor 2005 toch een tweetal nieuwe trainingen gepland. Startdata zijn 23 februari in Vlaardingen en 12 oktober in Oranjewoud.

De training is een gezamenlijk initiatief van HISWA Vereniging, Holland Marine Equipment en Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie en wordt ondersteund door de clusterorganisatie Nederland Maritiem Land (NML).

Voor meer informatie of een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met Nick Wessels van Holland Marine Equipment, namens de branches centraal aanspreekpunt voor deze training. Telefoon 010 – 4444 333 of e-mail [email protected].

Bron: HME, 15-12-2004;