Piraterij-pleidooi heeft gewerkt

Onder strikte voorwaarden wordt het binnenkort mogelijk om particuliere beveiligers in te zetten op koopvaardijschepen die varen in het piraatrijke gebied nabij Somalie. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert gaat hiervoor een wet opstellen. Het Verbond, dat al langere tijd pleit voor het inzetten van particuliere beveiligers, reageert verheugd. “Het is goed dat deze mogelijkheid nu wordt geboden, en terecht omkleed met de nodige waarborgen, want ook wij hebben behoefte aan regulering”, meent directeur Leo De Boer.

Piraterij bedreigt het goederenvervoer van en naar Nederlandse havens. Jaarlijks passeren tussen de twintig- en dertigduizend schepen, die via het Suez-kanaal en de Golf van Aden varen, de Indische Oceaan. In 2011 bedroeg de geschatte waarde van zeeroof wereldwijd zeven miljard dollar. Niet zo gek dus dat de bescherming van koopvaardijschepen voor het kabinet een beleidsprioriteit is.

Beschermingsteams
Sinds het begin van de operaties Atalanta (EU) en Ocean Shield (NAVO) levert Nederland afwisselend bijdragen aan deze operaties om de koopvaardijschepen die langs Somalie varen, te beschermen. Daarnaast hebben reders vanaf begin 2011 de mogelijkheid om voor kwetsbare schepen militaire bijstand aan te vragen in de vorm van een beschermingsteam van mariniers, de zogenoemde Vessel Protection Detachments. Het aantal gekaapte schepen en gegijzelde zeelieden daalden daardoor fors, maar desondanks heeft het kabinet geconcludeerd dat niet in alle gevallen tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van de reders. Het gaat vooral om flexibiliteit in aanvraagtermijnen, de omvang van het team, de kosten ten opzichte van particuliere beveiligers en de geografische reikwijdte.

Regulering
Eerder dit jaar concludeerde instituut Clingendael, net als verzekeraars overigens, al dat het kabinetsbeleid te traag, te duur en te inflexibel was. “Nederland is vrijwel het enige land in Europa dat vasthoudt aan het geweldsmonopolie van de overheid.” Het Verbond ging een paar maanden geleden in een brief aan het kabinet ook nadrukkelijk in op die uitzonderingspositie, waardoor de concurrentiepositie van ons land in gevaar komt. De Boer noemde het toen een kwestie van regulate or regret. “Regulering voorkomt illegale praktijken en zorgt er ook voor dat bewapende private beveiligers aan bepaalde standaarden moeten voldoen, zodat excessen kunnen worden voorkomen.” Onbekend is nog wanneer de wet- en regelgeving die de inzet van particuliere beveiliging gaat toestaan, kan worden verwacht.