Problemen bij Grave duren voort

Afgelopen donderdag is bij een aanvaring een stuw bij Grave beschadigd geraakt. Hierdoor is het waterpeil drastisch gezakt waardoor er verschillende problemen veroorzaakt zijn. Nu blijken omliggende bedrijven last te hebben van de gevolgen van de aanvaring en ook dijken lopen gevaar door het lage waterpeil.

Eerder was al bekend dat woonboten in de buurt van de stuw tijdelijk onbewoonbaar waren geworden maar nu blijkt dat bedrijven door de stremming van scheepvaartverkeer ook hinder ondervinden. Born is voor scheepvaartverkeer nu onbereikbaar waardoor de Mini-fabriek VDL Nedcar op onderdelen moet wachten. Daarnaast zijn verschillende andere ondernemingen die de vraag van hun klanten niet kunnen voldoen. Wat de financiële schade bedraagt is nog niet bekend.

Ook dreigen dijken verzwakt te raken doordat het waterpeil van het rivierwater lager ligt als het peil van het grondwater. Daardoor kan er kwelwater ontstaan aan de binnenkant van de dijk en kan er zand en klei wegspoelen wat de dijk verzwakt. De binnenkant van de dijken worden nu goed gecontroleerd en de bekende aandachtspunten worden dagelijks gecontroleerd en waar nodig herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Zie hieronder de video van NOS over het sluizenstelsel: