Promovendi presenteren voortgang zeehavenonderzoek

Hoe kwam de besluitvorming tot stand rond de Tweede Maasvlakte? Kunnen containers efficiënter gestapeld en verplaatst worden, zodat er minder vierkante meters nodig zijn voor terminals? En hoe bereiken we een duurzame haven? Dat zijn een paar voorbeelden van promotieonderzoek dat donderdag 27 juni a.s. wordt gepresenteerd tijdens de tweede Postersessie Zeehavenonderzoek van Erasmus Smartport en het Port Research Centre van de TU Delft. Promovendi van Nederlandse, Belgische en Duitse universiteiten presenteren er hun havenonderzoek in de vorm van een poster.

Behalve bovengenoemde onderwerpen komen onder meer nieuwe 3D-opslagsystemen die ruimte, tijd en energie besparen aan de orde, en is er onderzoek naar de situatie rond luchtvervuiling en stedeljike gebieden. Juridisch onderzoek richt zich op prvaatrechtelijke aspecten van de voorzorgsmaatregelen die scheepseigenaren kunnen nemen tegen maritieme piraterij.

De postersessie wordt gehouden met promovendi en hoogleraren van de Erasmus Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven en de universiteiten van Amsterdam, Antwerpen, Groningen, Gent, Hamburg en Utrecht. Zij houden zich allen met zeehavenonderzoek bezig. Van de EUR zijn promovendi van de economen, de historici, de juristen en de bedrijfskundigen aanwezig. Sprekers zijn Paul Smits, CFO van het Havenbedrijf Rotterdam en Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur van de EUR.

De organisatie is in handen van Erasmus Smart Port Rotterdam in samenwerking met het Port Research Centre Rotterdam-Delft, Next Generation Infrastructures en het Havenbedrijf Rotterdam.

Meer… Erasmus